Stichting Kulturele Evenementen Wijhe

De naam van de instelling:

Stichting Kulturele Evenementen Wijhe

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer):

802861854

De contactgegevens van de stichting:

P/A:  Kieviet 31

8131 HD Wijhe

email: info@diekdaegen.nl en secretariaat@diekdaegen.nl

Tel: 0570-523858

De doelstelling van de stichting:

Het organiseren van recreatieve evenementen, in het bijzonder het organiseren van de Wiejese Diekdaegen te Wijhe

De hoofdlijnen van het beleidsplan:

Het hoofddoel van Stichting Kulturele Evenementen Wijhe is om de leefbaarheid en saamhorigheid van de dorpskern te vergroten. Dit doel wordt behaald door het organiseren van tal van activiteiten, waarbij er voor ieder wat wils te beleven is.

Definitief beleidsplan – SKEW

De functie en namen van de bestuurders:

Voorzitter – Jeroen Demmers

Secretaris – Norbert Elferink

Penningmeester – Arnold de Wit

Algemeen lid – Ricky Olthof

Algemeen lid – Rick Jansen

Algemeen lid – Jeroen Arentsen

Het beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Dit verslag is opgenomen in het beleidsplan 2020-2025

Een financiële verantwoording:

Financiele Verantwoording 2019 – SKEW d.d. 11-06-2020