Zondag 4 september om 9.30 uur. In Park het Wijhezicht houden we een Oecumenische
viering. Voorganger is Lonneke Gunnink en het Sallands Vrouwenkoor zal zorgen voor
de muzikale omlijsting. Thema van de dienst is Kleur Bekennen. Kleur bekennen betekent
openlijk voor je mening uitkomen. De uitdrukking is ontleend aan het kaartspel,
waarin met kleuren bekennen wordt bedoeld een kaart spelen van de kleur die wordt
gevraagd. Maar kleur bekennen betekent ook, dat je mag zijn wie je bent.
Je bent goed met al je gaven en ook met al je gebreken.
In de viering wordt hier dieper op ingegaan.