Huisregels

HUISREGELS WIEJESE DIEKDAEGEN 2021

“Om de goede sfeer en uw veiligheid te garanderen”

 1. Onder het evenemententerrein wordt verstaan:
 • De Langstraat, Torenstraat, Kerkstraat, Kerkplein, Nieuwendijk (tot Schelmspad) en Oranjelaan (tot kruising Stationsstraat)
 • Van Dedemplein
 • Park Wijhezicht
 1. Het is bij de Wiejese Diekdaegen voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Eventuele boetes bij overtreding kunnen worden verhaald op de overtreder.
 2. Op verzoek van organisatie, bar personeel, beveiliging of andere bevoegden dient een geldig ID bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.
 3. Jongeren van 18 jaar t/m 25 jaar zijn verplicht om een polsbandje te dragen bij de aankoop van alcoholhoudende dranken aan de bars op het evenemententerrein. Polsbandjes worden bij de horecagelegenheden in de Langstraat en bij de feesttent verstrekt op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
 4. Roken is bij de Wiejese Diekdaegen alleen toegestaan in de open lucht. In gebouwen, tenten en onder een overkapping mag niet worden gerookt.
 5. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein: huisdieren, dranken, drugs, lachgas, glaswerk, blik, plastic flessen, slag – en/of stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen.het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van, en de handel in drugs van toepassing.
 6. De organisatie behoudt zich het recht voor om personen in clubkleding (motor of voetbal) zonder opgave van redenen niet toe te laten tot het evenemententerrein.
 7. Bezoekers worden verzocht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van organisatie en beveiligingspersoneel.
 8. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van een van de evenementen van de Wiejese Diekdaegen is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 9. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel ontstaan aan de bezoeker en/of goederen van de bezoeker. Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing.
 10. Tijdens het evenement worden (foto-)opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden.
 11. Bij constatering van overtreding van artikel 2 t/m 8 van dit reglement kan de organisatie of de ingehuurde beveiliging, personen de toegang tot het evenemententerrein weigeren of personen van het terrein verwijderen.