Covid richtlijnen Wiejese Kermis

Covid richtlijnen Wiejese Kermis

Elke bezoeker die het Kermisterrein betreedt, stemt in met onderstaande maatregelen.

 • Bij de toegang zijn op vertoon van legitimatie, polsbandjes verkrijgbaar. Deze geven aan dat de bezoeker 18 jaar of jonger is. De exploitant mag deze bezoekers met 2 personen in een attractie plaats laten nemen.
 • Mondkapjes zijn bij ons slechts verplicht als de Gemeente Olst-Wijhe / GHOR dit voorschrijft.
 • Bij het betreden van het Kermisterrein gaan bezoekers akkoord met de geldende Huisregels en RIVM-richtlijnen zoals die op dat moment gelden.
 • Per attractie of zaak wordt maatwerk geleverd m.b.t. veiligheid om aan de RIVM Covid-19 voorschriften te voldoen.
 • Elke attractie, behendigheidsspel of consumptiezaak beheert zijn eigen kassa.
 • Bedienend personeel en medewerkers zullen zo veel mogelijk handschoenen en mondkapjes dragen tijdens hun werkzaamheden en persoonlijk contact proberen te vermijden.
 • Alle attracties zullen voorzorgsmaatregelen treffen en informatieborden plaatsen met aanwijzingen voor de bezoekers.
 • Oppervlaktes van speelautomaten en behendigheidsspelen zullen met regelmaat gereinigd worden.
 • Op alle looppaden, wachtrijen, enz. dient de “1,5 meter-maatregel” in acht genomen te worden.
 • Bij de opstelling van de attracties is rekening gehouden met een looprichting. Deze zal worden aangegeven d.m.v. belijning en pijlen. Op de grond zijn markeringen aangebracht.
 • Bij de in- / uitgang zullen desinfectiepompjes beschikbaar zijn.
 • Samenscholing of groepsvorming is verboden.
 • Aanwijzingen van de Diekdaegen crew en security dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.
 • Alle regels en maatregelen worden zowel in als buiten het Kermisterrein aangegeven op banners.
 • Op het Kermisterrein is een Diekdaegen coördinator aanwezig waar medewerkers of bezoekers zich toe kunnen richten met vragen.
 • Tijdens de op- en afbouw van de attracties is het park niet toegankelijk voor bezoekers, slechts voor medewerkers.
 • Er geldt een maximum aantal bezoekers voor het park. Dit maximum is berekend op basis van de beschikbare vrije ruimte. Het kan voorkomen dat je moet wachten voordatje wordt toegelaten.
 • Registreren is vooralsnog NIET nodig of verplicht om het Kermisterrein te bezoeken.

Dank voor je medewerking en veel plezier op de kermis!